Resurser för dig som leder och lär andra vuxna

Det här materialet är för dig som är - eller vill bli - lärare, ledare, kursplanerare eller cirkelledare inom den fria bildningen eller föreningslivet. Du kan ta del av hela innehållet eller välja de delar som intresserar dig. Flera kapitel erbjuder också möjligheten att ta ett kompetensmärke genom att göra vissa uppgifter. Läs mer om kompetensmärken här.

Alla kapitel består av en kort introduktion och en längre fördjupande del. I slutet av fördjupningsdelen hittar du reflektionsfrågor, uppgifterna för dig som tar ett kompetensmärke och en verktygslåda.
 


Den här resursen har utvecklats i samarbete mellan Bildningsalliansen och SFV under åren 2022-2024.

Läs mer om oss som gjort materialet.

Arbetet har fått stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet

Alla kapitel